Wat is Ergotherapie?

Een ergotherapeut adviseert en behandeld mensen die moeilijkheden ervaren in het dagelijkse handelen. De ergotherapeut zal samen met de cliënt op zoek gaan naar oplossingen zodat de cliënt weer naar tevredenheid zijn of haar activiteit kan uitvoeren. De ergotherapeut doet dit door te adviseren, te trainen, te coachen en voor te lichten.

Ergotherapie bij Prikkels en Plannen richt zich op vragen die te maken hebben met prikkelverwerking en vragen waarbij het creëren en handhaven van een juiste planning en structuur nodig is. Ook kunnen cliënten met een verstandelijke beperking terecht bij Prikkels en Plannen voor diverse hulpvragen.

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. Informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar (Ergotherapie.nl).
Voor Ergotherapie bij Prikkels en Plannen is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.